საქმიანობა

Create your own banner at mybannermaker.com!
Make your own banner at MyBannerMaker.com!

პროექტები

Make your own banner at MyBannerMaker.com! სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტში მიმდინარე და განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალი    სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი აქტიურად თანამშრომლობს მრავალ სამეცნიერო ორგანიზაციასთან, როგორიცაა, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი (ISTC), მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU). აღნიშნული ორივე ორგანიზაცია შეიქმნა ამერიკის, ევროკავშირის და იაპონიის ურთიერთ შეთანხმებით მსოფლიოში ბირთვული იარაღის და ტექნოლოგიების …

პუბლიკაციები

Make your own banner at MyBannerMaker.com! 2014 2013

კონფერენციები

Make your own banner at MyBannerMaker.com! საერთაშორისო კონფერენცია “თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები” 2015 წლის 21-23 ოქტომბერს ქ.თბილისში გაიმართა სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები“. კონფერენციის ძირითადი მიმართულებები:  ნახევარგამტარული და ზეგამტარი მასალების მიღება და კვლევა;  თერმოელექტრული მასალები, ბატარეები, გენერატორები;  ფოტოელექტრული გარდამქმნელები და ოპტოელექტრონული …

წლიური ანგარიშები

Make your own banner at MyBannerMaker.com! 2014 2013 2012

გამოგონებები

Make your own banner at MyBannerMaker.com!

MyBannerMaker_Banner (1)