კონკურსები

სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა–ტექნიკის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსებს სამეცნიერო თანამდებობების დასაკავებლად:

კონკურსი1. გამოცხადების თარიღი 04.05.2018

იხილეთ კონკურსი1-ის პირობები

კონკურსი2. გამოცხადების თარიღი 08.05.2018

იხილეთ კონკურსი2-ის პირობები

განცხადების ფორმები

იხილეთ განცხადების ფორმა ლაბორატორიის ხელმძღვანელისათვის

იხილეთ განცხადების ფორმა-უფროსი მეცნ. თანამშრომლისათვის

იხილეთ განცხადების ფორმა-მეცნ. თანამშრომლისათვის

 

 

 

MyBannerMaker_Banner (1)